کد صفحه: 2656
تاریخ انتشار: 1 اردیبهشت 1393 13:30
روش های شارژ و مراکز فروش کارت های ezPay

کارت های ezPay (کارت بلیت الکترونیک تهران) را میتوان به 3 روش زیر شارژ نمود :

  1. باجه های بلیت الکترونیک مترو
  2. دستگاههای POS
  3. دستگاههای TVM واقع در کیوسک های ezPay
  4. دستگاههایTVM  بانک ملی واقع در باجه های شهاب ملی
  5. دستگاههای ATM

لیست باجه های بلیت الکترونیک مترو را می توانید از اینجا مشاهده کنید.

لیست باجه های EzPay را می توانید از اینجا مشاهده کنید.

لیست باجه های شهاب ملی که حاوی دستگاه TVM برای صدور و شارژ کارت بلیت الکترونیک را از اینجا مشاهده کنید.