کد صفحه: 2658
تاریخ انتشار: 1 اردیبهشت 1393 13:39
لیست باجه های بلیت الکترونیک مترو

ردیف

نام باجه

ساعت کاری

1

تجریش

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

2

قیطریه

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

3

شهید صدر

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

4

قلهک

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

5

دکتر شریعتی

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

6

میرداماد

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

7

شهید حقانی

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

8

شهید همت

شنبه الی 4شنبه : 16:30-7:30

9

مصلی

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

10

شهید بهشتی

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

11

شهید مفتح

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

12

هفت تیر

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

13

طالقانی

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

14

سعدی

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

15

15خرداد

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

16

خیام

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

17

مولوی

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

18

شوش

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

19

ترمینال جنوب

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

20

خزانه

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

21

علی آباد

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

22

جوانمرد

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

23

شهرری

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

24

شاهد

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

25

حرم مطهر

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

26

کهریزک

شنبه الی 5شنبه : 16:30-7:30

27

طرشت

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

28

دانشگاه شریف

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

29

آزادی

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

30

شهید نواب

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

31

میدان حر

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

32

امام علی

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

33

حسن آباد

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

34

امام خمینی

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

35

امام خمینی

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

36

ملت

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

37

بهارستان

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

38

دروازه شمیران

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

39

امام حسین

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

40

شهید مدنی

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

41

سبلان

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

42

فدک

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

43

گلبرگ

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

44

سرسبز

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

45

علم و صنعت

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

46

شهید باقری

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

47

تهرانپارس

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

48

فرهنگسرا

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

49

شهرک اکباتان

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

50

میدان آزادی

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

51

استاد معین

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

52

دکتر حبیب اله

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

53

توحید

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

54

میدان انقلاب

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

55

چهارراه ولیعصر

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

56

فردوسی

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

57

دروازه دولت

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

58

دروازه دولت

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

59

میدان شهداء

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

60

شیخ الرئیس

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

61

پیروزی

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

62

نبرد

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

63

نیروی هوائی

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

64

شهید کلاهدوز

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

65

صادقیه

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

66

اکباتان

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

67

چیتگر

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

68

ایران خودرو

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

69

وردآورد

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

70

اتمسفر

شنبه الی 5شنبه : 16:30-7:30

71

کرج

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

72

محمد شهر

شنبه الی 5شنبه : 16:30-7:30

73

گلشهر

شنبه الی 5شنبه: 22:00-6:00

74

خزانه

 

75

گرمدره

 

76

باقرشهر

 

77

ورزشگاه آزادی