اعتبار خرید

روش دریافت اعتبار خرید

۱- ایزی‌پی، بعد از احراز هویت و بررسی مدارک، استعلام و اعتبارسنجی به متقاضیان برای یک دوره یک ساله قابل تمدید، اعتبار خرید ارایه می کند.

متقاضی تعهد می نماید که اطلاعات و مدارک را با راستی اعلام و ارایه می نماید.

۲- اعتبار خرید ارایه شده، در فروشگاه های فیزیکی، مجازی، اینترنتی و یا نقاط ارایه خدمات عمومی و اختصاصی طرف قرارداد ایزی‌پی قابل استفاده می باشد. که فهرست آن در لینک زیر آمده است.

۳- دریافت کننده اعتبار خرید می تواند در طی دوره ماهانه، مبلغ اعتبار را خرج کند.

کل اعتبار تخصیص یافته یا قسمتی از آن در یک دوره ماهانه قابل استفاده و خرج کردن می باشد.

در پایان دوره ماهانه، ایزی‌پی بر اساس مبلغ استفاده شده، صورتحسابی بدون افزودن هیچ سود یا کارمزدی و صرفا برابر با مبلغ خرج شده صادر و به دریافت کننده اطلاع رسانی می کند.

۴- دریافت کننده تسهیلات اعتبار خرید تعهد می نماید که اعتبار استفاده شده در هر دوره ماهانه را بر اساس صورتحساب صادر شده برای آن دوره و در مهلت مقرر (تا ۳ روز) تسویه و پرداخت نماید.

در صورت پرداخت خارج از مهلت مقرر، جریمه محاسبه شده بر اساس میزان تاخیر (روزانه یک در هزار مبلغ بدهی) به صورتحساب اضافه می شود.

۴- بعد از پرداخت صورتحساب ماهانه، مبلغ پرداخت شده به سقف اعتبار کاربر اضافه می شود.

به این ترتیب اعتبار خرید مجددا تا سقف تخصیص یافته شارژ می شود و دریافت کننده می تواند در دوره ماهانه بعدی از کل آن استفاده کند.

جهت دریافت راهنمایی بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

۶- در صورت عدم تسویه صورتحساب اعتباری توسط دریافت کننده، ایزی‌پی بعد از اطلاع رسانی به دریافت کننده و ضامنین، مبلغ بدهی را از حقوق، حساب بانکی یا ضمانت های دریافت کننده یا ضامن وصول می کند.

۷- تاخیر در تسویه و یا ارایه اطلاعات نادرست در امتیاز اعتباری کاربران اثر منفی دارد که در بررسی پرونده های بعدی لحاظ می شود.

برای دانلود اپلیکیشن کلیک کنید: دانلود