فرصت های شغلی

ویژگی های ایزی پی

  • زمان کاری منعطف
  • صبحانه و میان‌وعده
  • اتاق بازی
  • بیمه تکمیلی
  • بودجه آموزشی
  • بودجه تیم‌سازی

گالری ایزی پی

درخواست همکاری

برای دانلود اپلیکیشن کلیک کنید: دانلود