یکی دیگر از سرویس های موجود در اپلیکیشن ایزی پی، استعلام و پرداخت بدهی طرح ترافیک تهران بوده که کاربران محترم می توانند با انتخاب سرویس “بدهی طرح ترافیک” و درج شماره پلاک خودرو ،بدهی خود را مشاهده و پرداخت نمایند.
شهروند گرامی؛ چنانچه ثبت پلاک شما با مشکلی مواجه گردید، لطفا با شماره تلفن های سازمان ترافیکتماس بگیرید.