اگر تا الان  از ایزی پی استفاده نکرده اند می توانید با ثبت نام در آن یک بلیت تک سفره رایگان بگیرید و بدون ایستادن در صف بلیت با گوشی از گیت مترو رد شوید.

برای استفاده از این بلیت تک سفره رایگان  عدد ۶ را به ۲۰۰۰۶۰ بفرستید، لینک دانلود ایزی پی برای شما ارسال می شود. با نصب ایزی پی به بخش “بلیت تک سفره” بروید و بلیت خود را در یافت کنید.

بعد از دریافت بلیت، بلیت ظاهر شده روی گوشی موبایل تان را بر روی گیت مترو (محل نور قرمز رنگ) بگیرید و از گیت رد شوید.