مجله ایزی‌پی
0

تعرفه های جرائم رانندگی در سال 1401

تعرفه جریمه خودرو در سال 1401
بازدید 658

توجه : کلیه مبالغ به ریال می‌باشد.

گروه 1 شامل کلان شهر‌ها، مراکز استان‌ها، جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد تجاری صنعتی می‌شود.

گروه 2 شامل سایر شهرستان ها و گروه 3 شامل روستاها و راه‌های روستایی می‌باشد.

ورود به پرداخت خلافی خودرو و موتورسیکلت

ردیفکد تخلفعنوان تخلفگروه1گروه 2گروه 3
12001هرگونه حرکات
نمایشی مانند دور زدن در جا و یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ
1,575,0001,377,000765,000
22002تجاوز از سرعت
مجاز (بیشتر از 30 کیلومتر بر ساعت)
2,100,0001,890,0001,050,000
32003سبقت غير مجاز در راه‌های دوطرفه2,100,0001,890,0001,050,000
42004عبور از چراغ قرمز راهنمايی و رانندگی2,100,0001,890,0001,050,000
52005حركت به طور مارپيچ1,575,0001,377,000765,000
62006حركت با دنده عقب در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها1,575,0001,377,000
72007مصرف داروهای روان گردان و يا افيونی4,200,0004,200,0004,200,000
82008تجاوز ار سرعت مجاز (بيش از 30تا50كيلومتر در ساعت)2,100,0001,890,0001,050,000
92009عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع)945,000525,000210,000
102010تجاوز به چپ از محور راه765,000630,000315,000
112011عبور وسايل نقليه از پياده‌رو663,000357,000153,000
122012عدم رعايت حق تقدم عبور525,000315,000153,000
132013دور زدن در محل ممنوع765,000630,000315,000
142014استفاده از تلفن همراه يا وسايل ارتباطی مشابه در حين
رانندگی
1,050,000840,000420,000
152015نقص فنی موثر يا نقص در سامانه (سيستم ) روشنايی در شب765,000630,000459,000
162016عدم رعايت مقررات ايمنی حمل و نقل جاده‌ای مواد خطرناک1,050,000840,000630,000
172017رانندگی با وسايل نقليه عمومی بيش از زمان مجاز630,000525,000357,000
182018عدم رعايت محدوديت‌هاي زمانی يا مكانی و يا شرايط مندرج در
گواهينامه از قبيل استفاده از عينك، سمعک يا تجهيزات خاص
630,000525,000357,000
192019عدم توجه به فرمان ايست يا پرچم مراقبين عبور و مرو محصلين يا
پليس مدرسه
630,000525,000357,000
202020عدم رعايت مقررات حمل بار1,050,000840,000630,000
212021نصب پلاک‌های متفرقه يا تغيير استاندارد پلاک وسيله
نقليه
525,000525,000525,000
222022مغايرت مشخصات فنی با كارت شناسايی وسيله نقليه525,000525,000525,000
232023در آغوش داشتن اطفال در حين رانندگی765,000630,000459,000
242024حمل تيرآهن، ورق‌های فلزي و امثال آن بدون رعايت شرايط ايمنی و
مقررات مربوط
765,000630,000459,000
252025عدم رعايت مقررات حمل بارهای ترافيكی1,050,000840,000630,000
262026عدم اقدام به تعويض پلاک به هنگام خريد و فروش وسيله
نقليه
525,000420,000420,000
272027هرگونه دخالت و دستكاری سرعت نگار (تاخوگراف) در وسايل نقليه
عمومی
525,000525,000525,000
282028نداشتن بيمه نامه شخص ثالث معتبر525,000525,000525,000
292029توقف دوبله در محل ايستادن ممنوع525,000420,000210,000
302030عبور كاميون و اتوبوس درخط سرعت بزرگراه‌ها و آزادراه‌های
دارای بيش از دوخط عبور در هر سمت
525,000420,000
312031حمل مواد سوختی خارج از باك توسط وسايل نقليه غير مجاز يا نصب
باک غير مجاز
525,000525,000525,000
322032سوار كردن مسافر يا سرنشين داخل صندوق عقب يا هر قسمت خارجی
وسيله نقليه
525,000420,000210,000
332033رانندگی با وسيله نقليه با پلاك غير مجاز و يا داراي پلاک گذر
موقت “ويژه” تعميری خارج از زمان و مكان تعيين شده و يا پلاک تعويض نشده متعلق به مالك قبلی
525,000525,000525,000
342034حمل مواد محترقه با وسايل نقليه غير مجاز525,000525,000525,000
352035نداشتن مجوز فعاليت راننده وسيله نقليه عمومی765,000630,000459,000
362036استفاده از نورافكن يا چراغ دارای نور خيره كننده “چراغ‌هاي
الوان” اضافی و داشتن نور سفيد در عقب و نور قرمز در جلو وسيله نقليه
525,000420,000315,000
372037نصب هرگونه تجهيزات يا اجسام اضافی بر روي بدنه وسيله نقليه يا
روی چرخ‌ها كه از سطح بيرونی وسيله نقليه تجاوز نمايد
525,000420,000315,000
382038توقف و سد معبر در سطح يا حريم تقاطع‌ها و ميادين يا سطوح
شطرنجی
525,000420,000
392039عدم رعايت فاصله طولي و عرضی با وسيله نقليه جلويی يا جانبی و
تصادف ناشی از عدم توجه به جلو
630,000525,000357,000
402040عدم اعلام نشانی محل سكونت جديد مالک وسيله نقليه در مهلت
تعيين شده از تاريخ تغيير محل سكونت به اداره راهنمايی و رانندگی
525,000420,000210,000
412041سبقت از سمت راست وسيله نقليه ديگر در راه‌هايی كه در هر طرف
رفت و برگشت فقط يك خط عبوری وجود دارد و يا با استفاده از شانه راه
765,000630,000459,000
422042عدم تجهيز وسايل نفليه مربوطه يا محل، به علائم هشدار دهنده در
عمليات اجرايی و عمرانی راه‌ها
525,000525,000525,000
432043سبقت اتوبوس و كاميون در داخل شهر420,000315,000
442044توقف در ابتدا و انتهای پيچ‌ها، روی پل، داخل تونل و داخل يا
حريم تقاطع‌های راه آهن
630,000459,000315,000
452045نشاندن مسافر يا سرنشين در سمت چپ راننده420,000315,000210,000
462046سواركردن يا سوار شدن و پياده شدن يا آويزان شدن از وسيله
نقليه در حال حركت
420,000315,000315,000
472047نداشتن پلاک جلو، عقب يا ناخوانا بودن آن630,000630,000630,000
482048روشن نكردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب در مواقع لزوم به
هر علت
420,000315,000105,000
492049حركت عمدی به موازات اتومبيل ديگر به نحوی كه موجب كندی و
انسداد ترافيک شود.
420,000315,000315,000
502050حركت‌ نكردن وسايل‌ نقليه بين دو خط يا تغيير خط‌ حركت بدون
رعايت‌ مقررات مربوطه در معابرخط‌ كشی شده
525,000357,000105,000
512051عبور وسايل نقليه غير مجاز از خطوط ويژه840,000630,000
522052نصب و استفاده از تجهيزات سمعی و بصری مانند چراغ‌گردان، آژير
و امثالهم در خودروهای غيرمجاز يا استفاده از تجهيزات مذكور توسط وسايل نقليه امدادی خارج از زمان
ماموريت (به استثنای خودروهای امدادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و هلال احمر)
420,000315,000210,000
532053عدم رعايت مسيرهای تعيين شده حركت در معابر منتهی به
تقاطع‌ها
420,000315,000105,000
542054استفاد از وسايل آتش زا از قبيل اجاق‌گاز، پيك‌نيك، بخاری و
امثال آن در داخل وسيله نقليه
420,000420,000420,000
552055باز كردن قفل مخصوص وسايل نقليه كه توسط مامورين راهنمايی
ورانندگی بسته شده است.
420,000420,000420,000
562056تجاوز از سرعت مجاز (تا 30 كيلومتر در ساعت)630,000459,000315,000
572057عدم بارگيری صحيح و مهار ايمن محمولات675,000450,000315,000
582058تخليه نخاله، زباله، مصالح ساختمانی، فاضلاب و ايجاد هرگونه
مانع در مسير عبور وسايل نقليه در راه‌ها و حريم آن‌ها.
525,000525,000525,000
592059حمل كود، زباله، نخاله و مصالح ساختمانی و امثال ان بدون حفاظ
و پوشش لازم
525,000315,000315,000
602060عدم توجه به فرمان ايست و حركت پليس420,000420,000420,000
612061حمل بار تجاری توسط وسايل نقليه عمومی حمل مسافر420,000420,000210,000
622062توقف درمحل ايستادن ممنوع (توقف مطلقاً ممنوع)420,000315,000105,000
632063نداشتن گواهی معتبر معاينه فنی وسيله نقليه525,000315,000210,000
642064حمل جنازه با وسايل نقليه غير مجاز420,000315,000105,000
652065خودداری از كناربردن وسيله نقليه قابل حركت كه به علت تصادف
منجر به خسارت يا نقص فنی و يا علل ديگر در سطح سواره‌رو متوقف شده است.
315,000210,000105,000
662066عدم رعايت فاصله طولی و عرضي كافی قبل، حين و بعد از
سبقت
315,000210,000105,000
672067راه ندادن به وسيله نقليه پشت سر براي سبقت315,000315,000105,000
682068عدم رعايت مقررات در گردش‌ها315,000315,000105,000
692069نصب هر نوع علائم يا الصاق هر نوع نوشته، آگهي و تصاوير به
بدنه خارجی وسايل نقليه و قسمت درونی وسايل نقليه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوز لازم
315,000210,000210,000
702070حركت كمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابری كه حداقل
سرعت براي آن تعيين شده است
315,000210,000105,000
712071توقف وسايل نقليه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از
ايستگاه‌های تعيين شده
315,000210,000105,000
722072استفاده از تلفن‌همراه و ساير وسايل ارتباطی مشابه در حين
‌رانندگی در سرعت‌كمتر از 60 كيلومتر بر ساعت
1,050,000840,000420,000
732073پرتاب كردن يا ريختن ضايعات، زباله، اشيا، آب دهان و بينی و
امثالهم از وسيله نقليه به سطح معابر
315,000210,000105,000
742074قصور در به كاربردن علايم ايمنی، هشدار دهنده حسب مورد در جلو،
كنار و عقب وسيله نقليه متوقف در سطح راه‌ها برابر ضوابط مربوطه
459,000315,000153,000
752075ريختن يا ريزش‌روغن، بنزين، نفت، گاز(گازوييل) و يا سايرمايعات
آلوده و تخريب‌كننده ديگر درسطح راه
315,000
210,000
105,000
762076توقف ساير وسايل نقليه در ايستگاه وسايل نقليه عمومی315,000210,000105,000
772077گردش به چپ يا به راست در محل ممنوع315,000210,000105,000
782078توقف وسايل نقليه در سطح سواره رو راه‌ها و محل‌هايي كه شانه
كناری وجود دارد
315,000210,000105,000
792079تغيير محل نصب پلاک وسيله نقليه315,000315,000315,000
802080نداشتن وسايل ايمنی سالم و متناسب با فصل از قبيل زنجير چرخ و
يا لاستيک يخ شكن و يا نقص فنی برف پاک كن و بخاری
315,000210,000210,000
812081حمل مسافر با وسايل نفليه شخصی يا غير مجاز315,000210,000105,000
822082ورود و تردد وسايل نقليه غير مجاز در معابر، محدوه‌ها و مناطقی
كه ممنوع اعلام شده است
حذفحذفحذف
832083نداشتن و يا عدم به كارگيری سامانه تهويه مطبوع براي وسايل
نقليه عمومی مسافربری
315,000315,000105,000
842084عدم رعايت مقررات مربوط به تابلوی ايست يا چراغ چشمک زن
راهنمايی در تقاطع‌ها و ميادين
315,000
315,000
105,000
852085توقف دوبله در معابر315,000210,000
105,000
862086حركت با دنده عقب غير ضروری در راه‌ها420,000
315,000
105,000
872087حمل سرنشين توسط وسايل نقليه كشاورزی و عمرانی315,000315,000210,000
882088توقف وسايل نقليه در حاشيه راه‌ها برای فروش كالا459,000315,000153,000
892089نداشتن آج مناسب در سطح اتكای لاستيك با استفاده از لاستيك‌های
فرسوده
459,000315,000153,000
902090رانندگی با وسيله نقليه دودزا459,000315,000153,000
912091حمل اشيا كثيف، آلوده و حيوانات با هرگونه باری كه ‌موجب
ناراحتی مسافران وسايل‌نقليه ‌عمومی ‌می‌گردد
922092عدم استفاده از كلاه ايمنی توسط راننده و سرنشين موتورسيكلت در
حين رانندگی
932093عدم استفاده از كمربند ايمنی توسط راننده يا سرنشينان وسيله
نقليه در حال حركت (غير از استثنائات قانونی) در آزادراه‌ها، بزرگرراه‌ها و جاده‌ها
942094نداشتن بارنامه يا صورت وضعيت مسافری در وسايل نقليه
عمومی
952095مغايرت مشخصات مسافر يا محموله با صورت وضعيت يا بارنامه صادر
شده يا استفاده مكرر از يک بارنامه يا صورت وضعيت
962096عدم رعايت مسيرهاي تعيين شده توسط رانندگان وسايل نقليه
ترانزيت
972097سواركردن مسافر بدون صدور بليط در وسايل نقليه مسافربری براي
هر نفر
982098سوار كردن سرنشين اضافی به ازای هر نفر در وسايل نقليه عمومی
حمل مسافر در جاده‌های بين شهري و راه‌های روستايی
992099استنكاف از قبول مسافر يا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان
وسايل نفليه عمومی
1002100تعمير يا شستشوی وسيله نقليه در راه‌های عمومی
1012101هرنوع توقف كه منجر به سد معبر و يا اختلال در عبور و مرور
گردد
1022102عبور وسايل نقليه از بين دستجات نظامی، انتظامی، دانش آموزان
يا تشييع كنندگان يا دستجات عزاداری
1032103عدم توجه به هشدار و علائم وسايل نقليه امدادی در حال
ماموريت
1042104نداشتن تجهيزات پيش بينی شده در برگ بازبينی فني سلامت وسايل
نفليه عمومی
1052105آموزش رانندگی در محل‌های غير مجاز
1062106عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگ‌تر در قسمت عقب وسايل نقليه سنگين
باربری و مسافربری
1072107توقف وسايل نقليه در پياده‌رو
1082108سوار يا پياده كردن مسافر درخارج از پايانه‌های مسافربری يا
محل‌های مجاز
1092109استفاده از لاستيك‌های خارج از استاندارد وسيله نقليه
1102110همراه نداشتن دفترچه و يا تجهيزات ثبت سرعت و ساعت در وسايل
نقليه عمومی
1112111همراه نداشتن گواهينامه رانندگی
1122112همراه نداشتن پروانه تاكسيرانی يا اتوبوسرانی
1132113انجام سرويس مدارس بدون داشتن مجوز لازم يا با وسايل نقليه
غيرمجاز
1142114استفاده از شيشه دودی به نحوي كه راننده و سرنشين قابل تشخيص
نباشد
1152115بيرون آوردن دست و يا هر يک از اعضای بدن سرنشين از وسيله
نقليه در حال حركت به جز موارد مندرج در مقررات توسط راننده
1162116نداشتن يا نقص چراغ‌های جلو، عقب، ترمز يا راهنمای وسيله نقليه
و يا تغيير رنگ چراغ‌ها
1172117عدم‌الصاق يا نصب‌علامت مميزه خودروهايی دارای پلاک دولتی بر
روی شيشه يا سايرقسمت‌های تعيين‌شده
1182118عدم نصب يا عدم اسفاده صحيح از تجهيزات الكترونيكی و غير
الكترونيكی مصوب كنترل سرعت و موقعيت وسايل نقليه
1192119باز كردن درب وسيله نقليه بدون رعايت احتياط در حال حركت و حين
توقف و يا باز گذاشتن درب وسيله نقليه در سمت سواره‌رو
1202120حركت با نور بالا در مواقعی كه بايد از نور پايين استفاده
شود
1212121رانندگی با گواهينامه پس از پايان زمان اعتبار
1222122حمل بار غيرمتعارف يا اشيا با وسايل نقليه غير باربري به نحوی
كه قسمتی از آن از اطراف وسيله نقليه خارج شود
1232123عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راه‌ها برای خودروهای سواری،
وانت ، مینی بوس و کامیونت
1242124بوق زدن در محل‌هاي ممنوعه يا بوق‌زدن غير ضروری و مكرر
1252125آلودگی صوتی موضوع ماده 29 قانون هوای پاک (مصوب 1396) و توليد
صدای نامتعارف يا ناهنجار از بوق‌های شيپوري، لوله اگزور، سامانه صوتی يا بلندگوی منصوب در وسايل
نقليه و مانند آن (مرتبه اول)
1262126تردد غیر مجاز وسایل نقلیه در محدوده‌های ممنوع مصوب در شورای
عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و شورای هماهنگی ترافیک استانها یا کلان‌شهرها و محدوده‌هایی که به
طور موقت از طرف پلیس راهور ممنوع اعلام می شود
1272127سوار كردن اطفال كمتر از 12 سال در صندلی جلو اتوميبل
1282128سوار‌كردن‌ مسافر با داشتن‌ مسافر قبلی توسط تاكسی‌های تلفنی،
دربست يا آژانس‌ بدون اجازه‌ مسافر قبلی
1292129خروج غير مجاز تاكسی از محدوده تعيين شده
1302130همراه نداشتن بيمه‌نامه شخص ثالث
1312131همراه نداشتن برگ توزين در وسايل نقليه حمل بار
1322132عدم توجه به علائم هشداردهنده در تقاطع راه با راه آهن
1332133همراه نداشتن كارت صحت و سلامت روحی و جسمي راننده وسيله نقليه
عمومی
1342134استفاده از لاستيک ميخ‌دار (يخ شكن) در مواقع غير ضروری
1352135حركت دادن غيرمجاز يا رها نمودن انواع حيوانات در
راه‌ها
1362136توقف وسايل نقليه در جهت مخالف حركت وسايل نقليه ديگر
1372137عدم رعايت مقررات ويژه عبور وسايل نقليه كشاورزی و راه سازی در
راه‌ها
1382138عدم استفاده يا استفاده غلط از علائم با دست يا چراغ راهنمای
وسايل نقليه در مواقع لزوم
1392139پوشاندن تمام يا قسمتی از چراغ‌های جلو يا عقب وسيله نقليه كه
باعث كاهش، تغيير يا شدت نور شود.
1402140عبور يا توقف وسايل نقليه باربری سنگين (ظرفيت ناخالص5/6 تن به
بالا) و اتوبوس‌های برون شهری درمعابر شهری در ساعات غير مجاز
1412141حركت در پوشش يا تعقيب وسايل نقليه امدادی
1422142عدم استفاد از علايم هشدار دهنده وسايل نقليه طويل، عمرانی،
راه‌سازی و كشاورزی در راه‌ها
1432143توقف در محل ممنوع (پارک ممنوع)
1442144نداشتن تجهيزات و علائم مصوب براي خودروهای تاكسی، آژانس و
سرويس مدارس
1452145نداشتن تجهيزات و علائم شناسايی و احتياط در وسايل نقليه مخصوص
آموزش رانندگی
1462146خاموش بودن چراغ داخل وسايل نقليه عمومی مسافربری در شب
1472147نصب آينه‌های غير مجاز در داخل و خارج وسايل نقليه
مسافربری
1482148حمل و در آغوش گرفتن حيوانات و يا سرگرم شدن با آن‌ها در حين
رانندگی
1492149همراه نداشتن كارت شناسايی وسيله نقليه
1502150سوار و پياده كردن مسافر يا سرنشين درمحل‌های غيرمجاز يا به
نحوی كه موجب اختلال در عبور و مرور گردد
1512151توقف وسايل نقليه غير مجاز در ايستگاه‌ بارگيری و تخليه
بار
1522152عدم رعايت تقدم عبور عابر يا تجاوز يا توقف وسايل نقليه
درگذرگاه عابر پياده
1532153توقف وسيله نقليه با موتور روشن بدون حضور راننده در
راه‌ها
1542154خوردن، آشاميدن و استعمال دخانيات و امثال آن حين
رانندگی
1552155عبور از روي لوله آب آتش نشانی در راه‌ها
1562156باز گذاشتن درب صندوق عقب وسيله نقليه در حال حركت، نصب يا
قرار دادن هر شی كه مانع ديد عقب يا جلو راننده يا پلاک وسيله نقليه شود
1572157سوار كردن سرنشين اضافی به ازای هر نفر در وسايل نفليه عمومی
حمل مسافر در شهر و حومه
1582158نداشتن برچسب عوارض ساليانه شهرداری
1592159پارک كردن تاكسی بدون حضور راننده در ايستگاه‌های تاكسی
1602160عدم استفاده از كمربند ايمنی توسط راننده يا سرنشينان وسيله
نقليه درحال حركت (غير استثنائات قانونی) در معابر شهری و روستايی
1612161عدم توقف در مواجه شدن با خودروهای سرويس مدارس به هنگام سوار
و پياده نمودن دانش آموزان
1622162سوار كردن سرنشين اضافه بر ظرفيت مجاز به ازاي هر نفر در وسايل
نقليه شخصی
1632163همراه نداشتن گواهی يا برچسب معتبر معاينه فنی
1642164حمل سرنشين اضافی يا موتورسيكلت به ازای هر نفر
1652165عدم توجه به اخطار و تذكر پليس
1662166عدم استفاده از تاكسيمتر
1672167دست گرفتن موتورسيكلت سوار، دوچرخه سوار، اسكيت سوار، اسكوتر
و نظاير آن به وسيله نقليه در حال حركت
1682168يدک كشی يا حمل بار غير متعارف به وسيله موتورسيكلت يا
دوچرخه
1692169حركت دادن وسايل نقليه دارای چرخ فلزی در راه‌ها
1702170نداشتن تجهيزات ايمنی از قبيل رنگ يا بوق، ترمز، چراغ يا چراغ
عقب و نور تاب دوچرخه يابی
1712171عبور عابر پياده از محل‌های غير مجاز سواره رو و همچنين از طول
راه‌هايی كه دارای پياده رو است
1722172عدم توجه به علامت ایست مخصوص عصای سفید نابینایان
1732173توقف در محل‌های اختصاصی معلولان و جانبازان
1742174نداشتن مجوز فعالیت راننده یا پروانه وسیله نقلیه عمومی یا
شخصی فعال در ناوگان بار و مسافر درونشهری یا انقضای مهلت آن
1752175نداشتن سند خمل بار شهری (باربرگ) در وسایل نقلیه عمومی یا
شخصی در بخش درون شهری به هنگام حمل بار
1762176مغایرت مشخصات محموله با سند حمل بار شهری (باربرگ) صادر شده
یا استفاده مکرر از یک سند حمل بار شهری (باربرگ) در بخش درون‌شهری
1772177تردد غير ضرور وسايل نقليه در معابر شهرها‌ با وضعيت
نارنجی
1782178عدم رعايت پروتکل های بهداشتی توسط رانندگان تاکسي و
اتوبوس
1792179عدم رعايت پروتکل‌های بهداشتی به ازای هر نفر مسافر يا سرنشين
تاکسی و اتوبوس
18021180عدم استفاده از ماسک توسط عابرین پیاده
1812181تردد غير ضرور وسايل نقليه در معابر شهرهای با وضعيت
قرمز
1822182تردد هاي غيرضرور وسايل نقليه در معابر از ساعت 21:00 تا
04:00
1832183عدم رعایت محدودیت‌های دوران قرنطینه توسط افراد بیمار با تست
مثبت
1842301توقف در محل ممنوع با حضور پاركبان
1852302تردد وسايل نقليه در سن فرسودگی به ازاي هر 24 ساعت
يكبار
1862303توقف در محل تعيين شده براي معلولان و جانبازان (از تاریخ
99/02/01 غیر فعال خواهد شد – صرفا برای اخذ آمار تخلفات قدیمی ثبت شده در سامانه)
1872304رانندگي در حالت مستی و مشروبات الكلی
1882305عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراه‌ها برای خودروهای انوبوس و
کامیون دو محور
1892306عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراه‌ها برای خودروهای کامیون سه
محور، تریلی و نفتکش
1902307آلودگی صوتی موضوع ماده 29 قانون هوای پاک (مصوب 1396) و توليد
صداي نامتعارف يا ناهنجار از بوق‌هاي شيپوری، لوله اگزور، سامانه صوتی يا بلندگوي منصوب در وسايل
نقليه و مانند آن (مرتبه دوم)
1912308آلودگی صوتی موضوع ماده 29 قانون هوای پاک (مصوب 1396) و توليد
صداي نامتعارف يا ناهنجار از بوق‌هاي شيپوری، لوله اگزور، سامانه صوتي يا بلندگوی منصوب در وسايل
نقليه و مانند آن (مرتبه سوم)

جریمه خودرو چیست و به چند نوع تقسیم می‌شود؟

به تمام تخلفاتی که به دلیل نقص قوانین راهنمایی و رانندگی توسط دوربین یا پلیس در سطح شهر، اتوبان، آزادراه و بزرگراه‌ها

جریمه می‌شوید، جریمه خودرو می‌گویند. جریمه‌های خودرو شامل جریمه تسلیمی، الصاقی، دوبرگی، دوربین، خودداری، کرونایی،

انتقال به پارکینگ و بدحجابی هستند.

جدول تخلف‌های رانندگی در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱

برخی از جرائم رانندگی نمره منفی دارند و برخی تعرفه‌ جریمه‌های رانندگی کلان‌شهرها، شهرها و روستاها را نمی‌‌دانیم؛ برای آشنایی با لیست جرایم رانندگی، لیست کدهای تخلف رانندگی و میزان جریمه خلافی راهنمایی و رانندگی خودرو تنها نیاز است نگاهی به جدول بالا بیندازید. (مبلغ میزان جریمه به ریال است.)

پرداخت معاینه فنی برای تمام خودروها اجباری است. اگر خودرویی به موقع جریمه خود را پرداخت نکند، مشمول پرداخت جریمه معاینه فنی می‌شود. ۵۰ هزار تومان مبلغ خلافی معاینه فنی است که باید تمام خودروهای خاطی آن را پرداخت کنند.

کد تخلفات رانندگی چیست؟

شاید چندین بار نام کد تخلف رانندگی به گوشتان خورده باشد. یا این کد را روی برگه خلافی یا زمان استعلام و پرداخت جریمه های رانندگی دیده باشید؟ به کدهایی که برای مشخص کردن نوع خلافی خودرو روی برگه خلافی خودرو درج می‌شوند، کد تخلف می‌گویند.

آیا میزان تعرفه جریمه راهنمایی و رانندگی برای تمام تخلفات یکسان است؟

خیر؛ میزان تعرفه‌های جریمه‌های راهنمایی و رانندگی برای تمام تخلفات یکسان نیست. از طرفی اگرچه این قانون وجود دارد که اگر جرائم خود را به موقع پرداخت نکنید، دو برابر می‌شوند اما نرخ جریمه‌های دوربین (جریمه‌هایی که توسط دوربین ثبت می‌شوند) ثابت هستند یعنی بعد از ۶۰ روز دو برابر نمی‌شوند و تنها این قاعده برای جرائم تسلیمی و الصاقی صدق می‌کند.

آیا میزان تعرفه جریمه راهنمایی و رانندگی برای تمام تخلفات یکسان است؟

طریقه اعتراض به جریمه رانندگی به چه صورت است؟

تردد در خیابان‌ها و جاده‌ها باعث شده تا بسیاری از افراد به دلیل نقض قوانین راهنمایی و رانندگی جریمه شوند. اما گاهی خطاهای انسانی یا دوربینی باعث می‌شود که شما به میزان مبلغ جریمه رانندگی معترض باشید. در این بین بهتر است با روش‌های اعتراض به جرائم تسلیمی، دوربینی و اعتراض به جریمه کرونا آگاه باشید تا بتوانید در زمان مناسب برای ثبت اعتراضتان اقدام کنید.

قبل از ثبت اعتراض به دو روش گفته شده بهتر است بدانید برای ثبت اعتراض خود  مدارک مهمی مانند کارت شناسایی، کارت وسیله نقلیه، اصل سند مالکیت و فرم تکیمل‌شده را آماده همراه خود داشته باشید. در نهایت باید بدانید که حداکثر ۶۰ روز بعد از تاریخ روی قبض جریمه می‌توانید نسبت به ثبت اعتراض اقدام کنید.

روش دیگری برای ثبت اعتراض به جرائم رانندگی وجود دارد و آن هم چیزی نیست جز مراجعه به دفاتر پلیس + ۱۰، برای ثبت اعتراض خود نیاز است مدارکی مانند اصل کارت شناسایی، سند مالکیت خودرو و فرم تکمیل‌شده را آماده کنید.

نحوه اعتراض به جریمه تسلیمی یکی از انواع جرائم رانندگی، جریمه  تسلیمی است یعنی راننده به جریمه‌ای مرتکب شده و پلیس برگه جریمه را به او تسلیم می‌کند. در این شرایط برای ثبت اعتراض خود می‌توانید به صورت حضوری به مرکز اجرائیات پلیس راهور یا پلیس + ۱۰ مراجعه کنید.

طریقه اعتراض به جریمه دوربین

تمام تخلفاتی که توسط دوربین هوشمند مستقر شده در شهرها و جاده‌ها ثبت می‌شوند کمتر دچار خطا می‌شوند. اما اگر جریمه شما توسط دوربین ثبت شده، می‌توانید برای ثبت اعتراض به مراکز رسیدگی پلیس راهور مراجعه کنید.

شیوع ویروس کرونا باعث شد تا بسیاری از افراد به دلیل نقص قوانین جریمه شوند. آیا طی این چند روز پیامکی مبنی بر جریمه شدن دریافت کرده‌اید؟ آیا می‌دانید برای ثبت اعتراض باید از چه روشی اقدام کنید؟ در ادامه در رابطه با روند انجام کار توضیحاتی را ارائه می‌کنیم.

روش اعتراض به جریمه کرونا

آیا پیامک اشتباهی دریافت کرده اید که جریمه شده‌اید؟ حالا نمی‌دانید باید اقدام به ثبت اعتراض کنید یا جریمه را پرداخت کنید؟

برخی از پیامک‌های جریمه که برای رانندگان ارسال می‌شود فاقد شناسه قبض و پرداخت است یعنی در این شرایط جریمه نشده‌اند.

برای اطمینان بهتر است بعد از ۱۰ الی ۱۲ روز برای پیگیری جریمه اشتباهی خودرو مانند اعتراض به جریمه کرونا از سامانه استعلام خلافی استفاده کنید تا ببینید که آیا پلیس راهنمایی و رانندگی جریمه شما را ثبت نهایی کرده یا خیر! حالا با مراجعه به پلیس + ۱۰ یا مرکز اجرائیات راهور می‌توانید برای ثبت اعتراض به هر نوع جریمه اقدام کنید.

طریقه اعتراض به جریمه رانندگی به چه صورت است؟

گزارش تخلفات رانندگی به چه شکل انجام می‌شود؟

چند سالی است که سامانه پیامکی ۱۱۰۱۲۰ برای مسافران جاده‌ای راه‌اندازی شده است. شما به کمک این سرویس می‌توانید رانندگی خاطی را به پلیس معرفی کنید. برای انجام این کار نیاز است در صورت مشاهده تخلفاتی مانند صحبت کردن تلفن در حین رانندگی، نبستن کمربند ایمنی، رانندگی خطرناک، عدم توقف برای فریضه نماز، خستگی راننده، وجود اشکالات فنی و به صورت کل عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، شماره پلاک وسیله نقلیه را به این شماره پیامک کنید.

بخشودگی جرایم رانندگی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ به چه صورت اعمال می‌شود؟

معمولا بخشودگی جرایم رانندگی در مناسبت‌های خاص مانند ۲۲ بهمن، هفته ناجا برای کلیه رانندگان در نر گرفته می‌شود. این بهترین شرایط برای تمام رانندگانی هست که خلافی بالا دارند و می‌خواهند مبلغ جریمه خودرو خود را کاهش دهند.

آیا مبلغ جرائم رانندگی نسبت به سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده است؟

بله؛ بر اساس بند (ج) تبصره ۱۰ لایحه بودجه ۱۴۰۱ مبلغ جرائم رانندگی در سال ۱۴۰۱ رشد پنج‌درصدی داشته است. البته هنوز جدول تخلفات رانندگی همراه با تعرفه جریمه‌های رانندگی اعلام نشده است. هم‌چنین طبق بند (ح) همین تبصره نیز تمام تخلفات رانندگی از طریق پیامک برای رانندگان ارسال می‌شود که این هزینه‌ها توسط اپراتور‌ها در قبوض تلفن همراه درج می‌شود و باید نسبت به پرداخت آن اقدام کنید.

بیشتر بخوانید: اگر در رابطه با مهلت قانونی پرداخت مبلغ جریمه اطلاعاتی ندارید،

پیشنهاد می‌کنیم مطلب دو برابر شدن جریمه‌های رانندگی و مهلت پرداخت جریمه را مطالعه کنید.

نحوه پرداخت جریمه رانندگی

همیشه پرداخت خلافی خودرو دردسرهای خودش را دارد اما در این قسمت می‌خواهیم به ۴ روش ساده و آسان برای پرداخت سریع جرائم رانندگی اشاره کنیم. با شناخت تعرفه‌های جریمه‌های رانندگی و شناخت این روش‌ها می‌توانید در سریع‌ترین زمان تخلف رانندگی خود را پرداخت کنید.

استعلام و پرداخت تخلفات رانندگی از طریق سامانه ایزی‌پی

برای اینکه بتوانید در سریع‌ترین زمان نسبت به استعلام جرائم رانندگی اقدام کنید. هم‌چنین برای صدور قبض جریمه و دریافت رسید از روش پرداخت قبض خلافی ایزی‌پی استفاده کنید، باید اطلاعاتی درباره روند انجام کار به دست بیاورید.

استعلام خلافی خودرو با پلاک (همراه با جزئیات)

اگر به اطلاعات مالک خودرو یا موتور سیکلت دسترسی دارید و می‌خواهید جزئیات استعلام را همراه با عکس تخلف مشاهده کنید، نیاز است برای دریافت سریع خلافی خودرو با پلاک به شماره تلفن، کد ملی و شماره پلاک خودرو یا موتور دسترسی داشته باشید.

استعلام خلافی خودرو بدون جزئیات

اگر تنها هدفتان پرداخت خلافی خودرو است و دسترسی به اطلاعات مالک وسیله نقلیه ندارید، می‌توانید برای پرداخت مبلغ خلافی تنها با یک رمز پویا از این سرویس استفاده کنید. برای استعلام جرائم رانندگی بدون جزئیات نیاز به شماره پلاک خودرو دارید.

نکته: شما می‌توانید برای گرفتن خلافی خودرو با موبایل از اپلیکیشن ایزی‌پی، پیشخوان ۲۴ یا پلیس من استفاده کنید تا به صورت آنی تمام تخلفات رانندگی شما تسویه شوند

استعلام جزئیات خلافی با پلاک در اپلیکیشن ایزی‌پی

بیشتر بخوانید: اگر در رابطه با روش استعلام و پرداخت خلافی با رمز پویا اطلاعاتی ندارید، کلیک کنید.

استعلام خلافی خودرو با کد ملی

برای گرفتن رایگان خلافی خودرو باید وارد سامانه استعلام خلافی پلیس راهور به نشانی rahvar120.ir شوید. سپس باید با وارد کردن کد ملی و رمز عبور سخا و کلیک روی گزینه استعلام تخلفات خودرو نیاز شماره بارکد پشت کارت ماشین دارید تا بتوانید نتیجه استعلام را بدون پرداخت هزینه‌ای مشاهده کنید.

پرداخت خلافی خودرو با vin

تا همین چند وقت قبل برای استعلام خلافی خودرو می‌توانستید از کد وین روی شماره کارت وسیله نقلیه یا برگ سبز استفاده کنید. اما امروزه بیشتر روش‌های استعلام خلافی با vin غیرفعال‌شده و نمی‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. به جای دریافت سریع خلافی با کد vin می‌توانید از روش استعلام خلافی وسیله نقلیه با شماره پلاک استفاده کنید و به صورت فوری و آنی مبلغ جرائم رانندگی خود را پرداخت کنید.

نکته: برای دریافت سریع خلافی بدون هزینه می‌توانید از سرویس پلیس راهور استفاده کنید.

استعلام جریمه‌های رانندگی با مراجعه حضوری به دفاتر پلیس + ۱۰

یکی از روش‌های استعلام خلافی خودرو مراجعه حضوری به دفاتر پلیس + ۱۰ است. اگر مبلغ جرائم رانندگی شما کمتر از یک میلیون تومان است، می‌توانید برای مشاهده نتیجه استعلام خلافی خودرو یا موتور سیکلت خود به یکی از دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه کنید

و مبلغ ۱۷۵۰۰ تومان را پرداخت کنید تا لیست جرائم رانندگی را به شما نمایش دهند.

نکته: توجه داشته باشید با پرداخت خلافی خودرو با پلاک می‌توانید تمام جرائم پرداخت‌شده را از لیست جرائم رانندگی خود حذف کنید.

نتیجه‌گیری

هر سال نرخ جرائم رانندگی افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم در این مطلب به لیست جرایم رانندگی، کدهای تخلف و آخرین تعرفه‌های جریمه‌های رانندگی اشاره کنیم. هم‌چنین در ادامه به شیوه‌های اعتراض به جرائم رانندگی و روش‌های استعلام هم اشاره کوتاهی کرده‌ایم تا با شناخت آن‌ها بتوانید در سریع‌ترین زمان نسبت به پرداخت تخلفات رانندگی اقدام کنید.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *