حداکثر سرعت مجاز در آزادراههای ایران

حداکثر سرعت مجاز در آزادراههای ایران

حداکثر سرعت مجاز در آزادراههای ایران طبق قوانین راهنمایی و رانندگی حداکثر سرعت مجاز در آزادراههای ایران و دنیا به شرح زیر است: طبق آخرین گزارش پلیس راهور سرعت غیر مجاز در تهران 260 درصد افزایش پیدا ...
کد: 590
متن کامل
برای دانلود اپلیکیشن کلیک کنید: دانلود