حداکثر سرعت مجاز در آزادراههای ایران

حداکثر سرعت مجاز در آزادراههای ایران

حداکثر سرعت مجاز در آزادراههای ایران طبق قوانین راهنمایی و رانندگی حداکثر سرعت مجاز در آزادراههای ایران و دنیا به شرح زیر است: طبق آخرین گزارش پلیس راهور سرعت غیر مجاز در تهران 260 درصد افزایش پیدا ...
کد: 590
متن کامل
پرترددترین آزادراههای کشور

پرترددترین آزادراههای کشور

پس از گذشت یک سال از راه اندازی سامانه اخذ الکترونیکی عوارض آزادراهی  در پرترددترین آزادراههای کشور شامل آزادراه «تهران -  قم»، «تهران -  ساوه»، «کرج - قزوین» و «قزوین – زنجان» و با حذف ...
کد: 477
متن کامل
برای دانلود اپلیکیشن کلیک کنید: دانلود