پرترددترین آزادراههای کشور

پرترددترین آزادراههای کشور

پس از گذشت یک سال از راه اندازی سامانه اخذ الکترونیکی عوارض آزادراهی  در پرترددترین آزادراههای کشور شامل آزادراه «تهران -  قم»، «تهران -  ساوه»، «کرج - قزوین» و «قزوین – زنجان» و با حذف ...
کد: 477
متن کامل
برای دانلود اپلیکیشن کلیک کنید: دانلود