نرخ عوارض اتوبان همت کرج مشخص شد

نرخ عوارض اتوبان همت کرج مشخص شد

روزهای پایانی سال 98 بود که چهارمین مسیر پایتخت به کرج افتتاح شد و نرخ عوارض اتوبان همت کرج نیز مشخص شد .پیش بینی کارشناسان این است که تا حدود 30 درصد از بار ترافیکی ...
کد: 472
متن کامل
برای دانلود اپلیکیشن کلیک کنید: دانلود