سفر به شمال در دوران کرونا

در دوران شیوع کرونا اگر دلتنگ سفر به جاده های شمال و قدم زدن در کنار ساحل دریای مازندران هستید بهتر است موارد بهداشتی و انتخاب مسیر صحیح و پرداخت به موقع عوارض آزادراهی را ...
کد: 296
متن کامل
برای دانلود اپلیکیشن کلیک کنید: دانلود