اخبار

پرترددترین آزادراههای کشور

پرترددترین آزادراههای کشور

پس از گذشت یک سال از راه اندازی سامانه اخذ الکترونیکی عوارض آزادراهی در پرترددترین آزادراههای کشور شامل آزادراه «تهران – قم»، «تهران – ساوه»، «کرج – قزوین» و «قزوین – زنجان» و با حذف باجه‌های دریافت نقدی، عوارض خودروهای تردد کننده در آن‌ها به صورت الکترونیکی دریافت می‌شود.

بیشتر بخوانید »