کارمزد پرداخت قبض برای کلیه مشتریان بانکی رایگان است

یکی از مهمترین درآمدهای بانکی در ایران اخذ کارمزد از تراکنش های بانکی علی الخصوص پرداخت قبض می باشد دریافت کارمزد بابت خدمات بانکی در تمام کشورها انجام می شود و کارمزد بانک های ایرانی جزو ...
کد: 672
متن کامل
برای دانلود اپلیکیشن کلیک کنید: دانلود