امنیت پرداخت با QR کد اختصاصی شما در ایزی پی

امنیت پرداخت با QR کد اختصاصی شما در ایزی پی

در دوران پسا کرونا یکی از مهمترین دغدغه های ما خرید و پرداخت وجه آن است.این دغدغه با سرویس نشان پرداخت یا qr کد ایزی پی به راحتی قابل حل است. همواره تکنولوژی در شرایط سخت ...
کد: 364
متن کامل
برای دانلود اپلیکیشن کلیک کنید: دانلود