اخبار

جرایم راهنمایی رانندگی

لیست جدید قیمت جریمه های راهنمایی رانندگی اعلام شد

پلیس راهور لیست برخی جرایم راهنمایی رانندگی را با قیمت های جدید اعلام کرد

1-مبلغ جریمه هرگونه حرکات نمایشی شامل دور زدن درجا و تک چرخ  با کد تخلف 2001به شرح زیر است:

کلان شهرها ،مراکز استان ها،جاده های بین شهری ،مناطق آزاد تجاری-صنعتی :150.000 هزار تومان

سایر شهرها :135.000 هزار تومان

روستاها و راههای روستایی:75.000 تومان

نمره منفی که به این تخلف جرایم راهنمایی رانندگی تخصیص پیدا میکند به شرح زیر است:

وسایل نقلیه شخصی :8 نمره منفی

وسایل نقلیه عمومی و سنگین :10 نمره منفی

پرداخت جرایم رانندگی در این صفحه انجام دهید

2-مبلغ جریمه تجاوز از سرعت مجاز بیش از 30 کیلومتر در ساعت با کد تخلف 2002 به شرح زیر است:

کلان شهرها ،مراکز استان ها،جاده های بین شهری ،مناطق آزاد تجاری-صنعتی :200.000 هزار تومان

سایر شهرها :180.000 هزار تومان

روستاها و راههای روستایی:100.000 تومان

نمره منفی که به این تخلف درجرایم راهنمایی رانندگی تخصیص پیدا میکند به شرح زیر است:

وسایل نقلیه شخصی :10 نمره منفی

وسایل نقلیه عمومی و سنگین :15 نمره منفی

جدیدترین مقالات ایزی پی:بهترین بیمه شخص ثالث بر اساس آمار

3-مبلغ جریمه سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه با کد تخلف 2003 به شرح زیر است:

کلان شهرها ،مراکز استان ها،جاده های بین شهری ،مناطق آزاد تجاری-صنعتی :200.000 هزار تومان

سایر شهرها :180.000 هزار تومان

روستاها و راههای روستایی:100.000 تومان

نمره منفی که به این تخلف تخصیص پیدا میکند به شرح زیر است:

وسایل نقلیه شخصی :5 نمره منفی

وسایل نقلیه عمومی و سنگین :10 نمره منفی

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

برای دانلود اپلیکیشن کلیک کنید: دانلود